از راست به چپ: همایون کارگر، سرمربی افغانستان. شماره ۳ :ذهیب اسلام امیری، بازیکن ممبی اف سی هند، شماره ۹ :بلال آرزو، باشگاه اسکر ناروی، شماره ۸ : یوسف مشرقی، از نیویورک آمریکا، شماره ۱۶ :جلال الدین شریعتیار، باشگاه اتنیکوس اکناس یونان، شماره ۱۸ : آرش هاتفی، از آمریکا، شماره ۴ : فیصل صفا، اردوی کابل، شماره ۷ :اسرافیل کوهستانی، فروزی کابل، ماشره ۱۰ :سنجر احمدی، اس سی وایر آلمان، شماره ۱ :حمیدالله یوسفزی، فروزی کابل، شماره ۲ :مقدر قاضیزاده، فروزی کابل، شماره ۲۰ :وحید ندیم، فروزی کابل.
اسامی دیگر بازیکنان تیم ملی فوتبال کشور را در زیر ببینید:


شماره ۲۲ :بشیر درمان، فروزی کابل، شماره ۱۹ :مسیح بارکزی، سنایی کابل، شماره ۲۱ :مجتبی فیض، فروزی کابل، شماره ۱۱ :حشمت الله بارکزی، فروزی کابل، شماره ۱۴ :سمیع یوسف، بی امبسدورز، آمریکا، شماره ۵ :ذکریا رضائی، اردوی کابل، شماره ۲۴ :عطا یمیرعلی، ساسل آلمان، شماره ۲۷ :غلام حضرت نیازی، اردوی کابل، شماره ۶ :سعود هاشمی، اردوی کابل.

Writer بتاريخ قوس - ۲۰ - ۱۳۹۰

نظرات مسدود است.

حامیان